GAGAL ETALEERDE

De gebogen werkelijkheid

Van Oortmerssen (1963) onderzoekt ‘beeld´, meer in specifieke zin het ‘schilderij-beeld´
In het ‘schilderij-beeld´ of ‘venster´ vormt de verhouding suggestie-werkelijkheid een spanningsveld waarbinnen Van Oortmerssen grensgebieden verkent.
Zijn werk van de afgelopen 20 jaar laat zien dat hij zich daarbij beweegt tussen traditioneel ogende schilderkunst/plastiek en de beeldtypografie van meer actuele media.
GERT VAN OORTMERSSEN
26 APRIL - 14 JUNI 2009
Heeft u belangstelling in van Oortmerssens werk? Neem dan contact met ons op. Website van Gert van Oortmerssen.

Exposeren bij Gagal

Gagal organiseert 4 tot 6 keer per jaar een expositie.
Als u ook wilt exposeren kunt contact met ons opnemen. (zie contact en route).
Op onze plattegrond is te zien welke ruimte er voor de exposities beschikbaar is.
Exposities en verkopen geschieden volgens onze expositievoorwaarden.
KUNST | DOEN | KAARTEN

contact en route | openingstijden | Over Gagal